BMGK’nın IŞİD ve el Kaide Rapor Özeti — Temmuz 2022

Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu her altı ayda bir IŞİD ve el Kaide’nin mevcut durumuna dair düzenli olarak raporlar yayınlıyor. BM üyesi ülkelerin, kuruluş ile yaptıkları bilgi paylaşıma dayanan bu raporlarda ayrıca BM kendi izleme birimlerinin de yaptıkları çalışmalara nihai olarak en sonda yer veriyor. 15 Temmuz 2022 tarihinde yayınlanan güncel raporun özelliği ise son raporun üzerinden geçen süre içerisinde IŞİD liderinin öldürülmesi, yeni liderin Türkiye’de yakalandığı iddiası, her iki örgütün de Afrika’da artan eylemsellikleri ve el Kaide lideri Eymen ez Zevahiri’nin artık düzenli olarak video ve ses kayıtlarıyla eskisine göre daha fazla kamuoyuna görünür olması.

 

 

BM raporunda IŞİD’in ağlarını kurduğu en iyi ve köklü bölgeler için; el Sıddık Ofisi — Afganistan, el Karrar Ofisi — Somali ve el Furkan Ofisi — Çad Gölü Havzası’nı işaret ediyor. El Sıddık Ofisi; Güney Asya ve Orta Asya’dan sorumlu iken, el Karrar Ofisi ise Somali, Mozambik ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ndeki ağlara bakıyor. El Furkan Ofisi ise Nijerya ile komşuları hatta Sahra Çölü IŞİD’i ile batı Sahil bölgesindeki silahları grubun bile bu ekibe bağlı olduğu belirtiliyor. Bunun haricinde daha düşük ölçekli olarak; Libya merkezli “el Enfal Ofisi”nin Kuzey Afrika ve Sahil, “Ümmü’l-Kura Ofisi” ise Yemen ve Arabistan Yarımadası, nihayetinde “Zul Nurayn Ofisi” ise Mısır, Sudan ve Sina Yarımadası’ndan oluşuyor. 6 Not; IŞİD’in bölgesel idari birimlerine verdiği bu isimler gelişi güzel değil, kasıtlı olarak tercih edildiği görülmektedir. Zira buradaki isimler ilk dört halifenin mahlaslarını barındırırken; Zul Nurayn-Hz Osman, el Karrar-Hz Ali, el Sıddık-Hz Ebubekir, el Faruk-Hz Ömer, ikisi Kur’an’da inançsızlara karşı ve Müslümanları destekleyen ayetler olan Furkan ve Enfal surelerine işaret etmekte diğeri ise Kur’an’da şehirlerin anası/Ümmü’l Kurra olarak adı geçen Mekke’yi referans göstermektedir.

 

 

Taliban’ın Afganistan’da yönetimi almasıyla birlikte el Kaide lideri Eymen ez Zevahiri’nin 2022 itibariyle daha sık video yayınlamasını BM, hem kendisinin yaşadığına dair güncel kanıt hem de görece daha rahat ve yerleşik bir hale gelindiğini belirtiyor. El Kaide’nin uluslararası acil bir tehdit olmaması noktasında ise Taliban’ı zor duruma düşürmemek ve dış operasyonlar kapasitelerinin yetersizliğine işaret ediliyor.

 

BM üyesi bir devlet, el Kaide’nin Hittin Şurası (şuranın adı büyük ihtimalle Selahaddin Eyyübi’nin Haçlıları hezimete uğrattığı Hittin Savaşı’ndan geliyor) adında küresel liderliği barındıran bir heyetten bahsediyor. Lider konumundaki Eymen ez Zevahiri’den sonra kıdem sırasında göre; Seyfü’l Adl, Abdurrahman el Mağribi, Yezid Mebrak (Mağrib el Kaidesi) ve Ahmed Diriye (Eş Şebab).

 

 

 

Doğu Afrika;

 

 

 

Batı Afrika;

 

 

 

Kuzey Afrika;

 

 

 

Irak ve Levant;

 

 

 

 

Arabistan Yarımadası;

 

 

Avrupa;

 

 

 

Orta ve Güney Asya;

 

 

 

Güney-Doğu Asya;

 

Actafabula Newsletter