Yenilgi ve Umut arasında Suriye İhvanı


Warning: Attempt to read property "post_excerpt" on null in /var/www/vhosts/actafabula.net/httpdocs/wp-content/themes/shareblock/inc/misc/single-header-1.php on line 119
0 Shares

Orta Doğu siyasetinin hiç şüphesiz en önemli politik aktörlerinden biri İhvan-ı Müslimin hareketi olmuştur. Mısır’ın İsmailiyye kentinde 1926 yılında genç bir öğretmen olan Hasan el-Benna ve yedi arkadaşı tarafından kurulan bu örgüt, ilerleyen yıllarda hem Mısır’ın bütün şehirlerine hem de Orta Doğu’nun pek çok ülkesine yayıldı. Hareketin Suriye tecrübesi ise diğer ülkelerden biraz daha dramatik bir seyir izledi. İhvan hareketi, Suriye’deki ilk faaliyetlerine 1936 yılında başlasa da ülkedeki resmi kuruluşu cemaatin ilk kongresinin yapıldığı 1937’ye tarihlenir.

 

1930’lu yılların başında el-Ezher Üniversitesi’nde eğitim almak üzere Kahire’ye giden Mustafa el-Sibai ve Muhammed el-Hamid gibi isimler, burada cemaatin ana kadrosuyla tanışmış ve 1936 yılında Suriye’ye döndüklerinde cemaatin örgütlenmesini Suriye’ye de taşımıştır.[af] الإخوان المسلمون في سوريا [/af] 1936 yılı ile Suriye’nin bağımsızlığını kazandığı 1946 yılı arasında cemaatin faaliyetleri farklı isimlere sahip küçük gruplar tarafından sürdürülüyordu. Bunun sebebi Fransız mandasının ülkede yerel örgütlenmelere kurduğu baskıyla açıklanabilir.[af] Raphael Lefavre, Ashes Of Hama, Oxford Üniversitesi, 2013, s.23-24 [/af]

 

İmparatorluk sonrası Orta Doğu’nun siyasal ortamı İhvan olarak anılan cemaat örgütlenmesinin temsil ettiği İslamcılık düşüncesi ile Arap milliyetçiliği ve Nasyonal-Sosyalizmle rekabet içine girmiştir. Fransız mandası sonrasındaki dönemde Suriye’deki durum da bundan farklı değildi. İslamcı düşüncenin Suriye’deki kökenleri 19. Yüzyıla dayanmaktadır. 19. yüzyılda imparatorluğun batı karşısında yenik düşmesi, İstanbul’u çeşitli reformlara yöneltmişti. Suriye’de bu reformların fikri alandaki etkisi ulemanın geleneksel otoritesinin zayıflamasına ve fikri reform hareketlerinin ortaya çıkmasına sebep olmuştu.[af] David Dean Commins, Son Dönem Osmanlı Suriyesi’nde Islahat Hareketleri, Mahya yayınları, 2014, s.21 [/af] Yüzyıl boyunca Müslüman kesimlerde dini modernleşme hareketleri öne çıkarken özellikle yüzyılın sonunda büyük oranda Hristiyanlar arasında Arap milliyetçiliği ve Arap kimliğinin yeniden inşası gibi düşünceler etkili olmuştur. 20’inci yüzyılda ise Arap milliyetçiliğinin yanına bir de sosyalist düşünce eklenmiştir. Dolayısıyla bu ideolojiler, Suriye’de bağımsızlık sonrası dönemde iktidar-muhalefet ilişkisinin ideolojik zeminini oluşturdu.

Baas Partisi ve İhvan

İhvan-ı Müslimin hareketi, 1936-1946 arası dönemde yukarıda da işaret ettiğimiz gibi açık örgütlenme olmadan farklı isimlerdeki gruplar üzerinden faaliyetlerini sürdürürken Fransızların Suriye’den çekildiği 1946 yılından itibaren İhvan-ı Müslimin ismini kullanmaya başladı. Bağımsızlık sonrası dönemde Suriye’de çok sesli bir siyasal hayat görülmekteydi. İhvan hareketi, Mısır’daki ana merkezde olduğu gibi gücünü pazar esnafları, bürokratlar ve öğretmenler gibi orta-alt sınıftan almaktaydı. İhvan’ın dışında daha radikal selefi düşünceleri savunan İslamcı gruplar da bulunmaktaydı. Buna karşılık ülkede güçlü siyasi partiler ortaya çıkmıştır. Örneğin bağımsızlık sonrası Suriye’de Cumhurbaşkanlığı yapmış Şükrü Kuvvetli ve Haşim el-Attasi liderliğindeki Halk Cephesi parlamentoda çoğunluğu elde etmiştir. Bununla birlikte, Lübnan Komünist Partisi, 1930 yılında Komünist siyasetçi Halit Bektaş’ın partiye katılmasıyla birlikte Suriye genelinde güç elde etmiştir. Ayrıca Şibli Şumayil ve Mustafa Satı el-Husri gibi Sosyalist ve Arap milliyetçisi düşünürlerin etkisiyle Suriye’de sosyalist ve Arap milliyetçisi oluşumlar da görülmekteydi. Baas Partisi de tıpkı İhvan gibi bağımsızlık öncesi entelektüel hareketken bağımsızlık sonrası Hristiyan Mişel Eflak ve Sünni Salah Bitar tarafından kurulmuştu. Partiye asıl ismini veren kişi ise Zeki Arsuzi olmuştur.

 

Suriye’deki bu çok sesli siyasal atmosferde İhvan hareketi, Mısır’daki ana merkezden farklı olarak politik bir karşı çıkıştan çok misyoner bir yapı halindeydi. Ancak bu çok seslilik Suriye’de çok fazla sürmemiş ve Manda sonrasını takip eden 3 yılın ardından Suriye’nin sonraki 20 yılına damgasını vuracak darbeler dönemi başlamıştır. 1949 yılında Hüsnü Zaim, Sami Hınnavi ve Edip Çiçekli tarafından birkaç aylık aralarla yapılan askeri darbeler, Suriye’deki siyasi düzenin ordu tarafından yönlendirileceğini ortaya koymuştu. Ancak Suriye ihvanının politik bir hüviyet kazanması ve bir nevi muhalefet rolüne geçmesi Baas Partisi’nin giderek güçlenmesi ve 1958 yılındaki Mısır-Suriye Birleşik Arap Cumhuriyeti’nin kurulmasıyla olmuştur. Hareket, Mısır’daki baş düşmanı Cemal Abdunnasır’ın Suriye’de etkin olmasına karşı çıkmıştır. Bu noktada Suriye’de Baas Partisi ve İhvan, rekabet etmeye başladı. İki taraf arasındaki ilk rekabet ‘50’li yılların başında dinin Suriye’deki yeri tartışmasıyla başlamıştı. İhvan, “İslam, yalnızca bir din değil aynı zamanda devlettir” fikrini savunurken, Baas Partisi “Din Allah’ın, devlet herkesindir” sloganını bayraklaştırıyordu.[af] Raphael Lefavre, Ashes Of Hama, Oxford Üniversitesi, 2013, s.44 [/af]

 

Baas Partisi ile İhvan arasında daha sonra dört kopuş noktası ortaya çıktı. Bunlar İhvan açısından Suriye’deki muhalefetin önemli bir parçası olmak, azınlık yönetime karşı Sünni öfkenin odağı olmak ve nihayet sahadan silinmek, ardından yeniden küllerinden doğmak fırsatı veren kopuşlardı. 1963 yılındaki Baas darbesinin ardından Suriye’nin İslamcı muhalefetinin odağına oturan İhvan, 1970 yılındaki darbeyle Nusayri azınlığın iktidarı ele geçirmesiyle Nusayri azınlığın iktidarına karşı Sünni öfkenin temsilcisi olmuştur. 1982’deki Hama katliamı ise İhvan hareketini ve beraberinde bütün muhalefeti sahadan silmiştir. Aslında bu kopuşların seyrini tayin eden temel mesele İhvan’ın tavrından çok Baas Partisi’nin ideolojik yönelimini değiştiren hadiseler olmuştur. Zira en başından beri İhvan’ın durduğu nokta değişmemiştir. Baas partisi ise yaşanan her darbenin ardından ideolojik değişimlere uğramış ve nihayet Hafız Esed ile birlikte mezhepçi bir aile ve etrafındaki müttefik grupların partisi haline gelmiştir.

 

Öte yandan, Suriye-Mısır arasında kurulan birliğe İhvanla birlikte ordudaki muhafazakâr subaylar da karşı çıkıyordu. 1961 yılında Abdulkerim el-Nahlavi liderliğinde yapılan askeri darbe bir taraftan birlik döneminde iyice güçlenen Nasyonal-Sosyalist bloğa karşı muhafazakâr kanadı yeniden sahneye çıkarırken diğer taraftan birliği bitirmişti. Baas Partisi, darbeye karşı çıkıyordu ancak darbeciler İhvan üyesi Maruf el-Devalibi’yi Başbakanlık koltuğuna oturtmuştu.[af] Sabahaddin Şen, Ortadoğu’da İdeolojik Bunalım, Birey Yayınları, 2004, s.221 [/af] Muhafazakarların ve dolayısıyla İhvan’ın bu zaferi çok uzun sürmedi. Baas Partisi’nin iki kurucusu Eflak ve Bitar, her ne kadar iktidarı güç kullanarak ele geçirme seçeneğini istemese de partiye bağlı subaylar 1963 yılında yeni bir darbe yaptı. Bu darbe, muhafazakâr kesimi ezip geçerken İhvan ile Baas arasındaki ilk kopuşa da yol açtı. Ayrıca bir ay evvel Irak’ta yaşanan bir darbeyle orada da iktidara Baas Partisi gelmişti. Suriye’deki darbenin ardından İhvan’ın Baas iktidarına karşı ilk kitlesel kalkışması Hama’da yaşandı ve bu kalkışma İhvan’ı Baas hükümetine karşı muhalefetin odağına oturttu.

 

Dönemin Hama Valisi Abdulhalim Haddam tarafından okullarda anti seküler ve Baas partisi aleyhine propaganda yaptıkları gerekçesiyle üç öğrencinin ülkenin doğusundaki Deyr-i Zor kentine sürülmesini protesto eden kentteki Sultan Camii imamı Şeyh Muhammed el-Hamid, partiden “İslam düşmanı” olarak söz etmişti. Daha sonra sokağa taşan öfkeli kalabalıkta yaşanan arbedede Baas partisi yandaşı bir genç öldürülünce hükümet Hama’ya kuvvet sevk etti. Bu sırada İslamcı gençler de Sultan Camii’ni bir üsse çevirmişti. Cami bombalandı ve karışıklıklar kontrol altına alındı. Bu İhvan ile hükümet arasındaki ilk ciddi sürtüşmeydi. Parti içindeki bazı çevreler cemaatin yasaklanması ve güç kullanılmasından yana olsa da o günlerde parti yönetiminde bulunan Eflak ve Bitar bunu kabul etmedi. Zira Bitar’ın kendisi de Sünni idi ve bu sebeple Sünni tabanı kaybetmek istemiyordu.[af] Raphael Lefavre, Ashes Of Hama, Oxford Üniversitesi, 2013, s.44-45 [/af] Ancak daha sonra önce Bitar, ardından Eflak partiden tasfiye edilecek ve her ikisi de ülkeden kaçmak zorunda kalacaktı.

 

İhvan ile Baas arasındaki mücadelenin sertleşmesi aslında Baas’ın giderek Nusayri-Alevi subayların kontrolüne girmesiyle olmuştur. Bu durum İhvan’ı Suriye’deki çoğunluk Sünnilerin rejime karşı itirazının odağına dolayısıyla ana muhalif oluşum noktasına taşımıştır. 1966 yılında Salah Cedid ve Hafız Esed liderliğinde Nusayri ve az da olsa Dürzi subayların oluşturduğu cunta yönetime el koydu. Cedid döneminde Suveyde’de yaşanan bir Dürzi isyanıyla Dürziler de partiden tasfiye edilmiş ve nihayet 1970 yılında Hafız Esed’in darbesiyle Nusayri-Alevi tabanlı Esed rejimi kurulmuştu.

 

İhvan Cemaati, 1970-1980 döneminde rejimin baskılarına karşı yer altı örgütlenmeye gitmiştir. Hafız Esed’in 1970’teki darbesi, Baas Partisi’nin ideolojisini ve karakterini değiştirmiş partide, resmi olmasa da Nasyonal-Sosyalizm’den Esedizm’e geçiş süreci yaşanmıştır. Esed iktidarı boyunca iki önemli politika izledi; 1- Yönetimine herhangi bir tehdide izin vermemek, 2- Politikalarına geniş bir kitle desteği sağlamak.[af] Sabahaddin Şen, Ortadoğu’da İdeolojik Bunalım, Birey Yayınları, 2004, s.270 [/af] Öyle anlaşılıyor ki Nusayri-Alevi rejime karşı çıkan Sünnilerin çoğu bu süreçte İhvan’ın arkasında saf tutuyordu. 1979 yılında Halep’teki Askeri Akademi öğrencilerinin bir isyan başlatması rejim ile İhvan arasında gerilimi zirveye taşıdı. İhvan her ne kadar silahlı bir yapı olmasa da Esed rejimi döneminde Said Havva, Ali el-Beyanuni ve Adnan Saadeddin gibi İhvan liderleri “Cihat” temelli bir hareket tarzı benimsemiştir. Bu söylem, Nusayri rejime karşı taraftar bulmakta zorlanmazken İhvan hareketini de giderek farklı Sünni grupların azınlık iktidarına karşı muhalefetinin amiral gemisi haline getirdi. Sünni muhalif gruplar, İhvan’ın ağırlıklı olarak içinde bulunduğu İslami Cephe’de bir araya gelmiştir.

 

Hafız Esed, 1979’daki isyandan İhvan’ı sorumlu tutarak cemaat üyesi 15 tutukluyu idam ettirdi. Rejimin süren baskılarının ardından 1980 yılının haziran ayında Hafız Esed’in son anda kurtulduğu bir suikast düzenlendi. Bu suikastın ardından rejim Tedmür hapishanesinde çok sayıda muhalifi katletti. Rejimin artan baskılarına karşı Suriye’de şiddet de giderek artıyordu. 1982 yılının başında Hama’da patlak veren isyan bunu rejime açıkça göstermişti. İslami Cephe’ye bağlı silahlı gruplar kısa sürede kentin bir kısmını kontrol altına alınca Hafız Esed, Hama’ya kardeşi Rıfat Esed komutasında kuvvet göndererek buradaki isyanı bastırdı.

 

Rıfat Esed’in Hama ve civarında yürüttüğü askeri operasyonlar sonucunda binlerce insan öldürülmüş ve İhvan cemaati darmadağın olmuştur. Ülkedeki tek örgütlü ve geniş tabanlı oluşum böylece yok edilmiştir. Çünkü İhvan liderlerinin çoğu ya yurtdışına kaçmış ya hapsedilmiş ya da öldürülmüştür. Dolayısıyla bundan sonraki yaklaşık 20 yıllık süreçte İhvan dahil Suriye’de ciddi bir muhalefet görülmemiştir.

Muhalefetsiz dönem ve Beşşar Esed

Hama isyanı, Hafız Esed’i hem rakipsiz hale getirmiş hem de iktidarını sağlama alma şansı vermiştir. Buna karşılık isyanın başarısızlığı İhvan cemaatini bölmüştür. Said Havva ve arkadaşlarının hareket tarzı eleştirilere maruz kalırken sonuçta 80li ve 90lı yıllar boyunca Suriye’de açık bir muhalefet hareketi görülmediğinden İhvan’ın Suriye muhalefeti içindeki etkisi üzerine bir tahminde bulunmak oldukça güçtür.

 

İhvan hareketi, bu dönemde faaliyetlerini başta Ürdün ve Avrupa olmak üzere yurtdışında sürdürmekle birlikte ılımlı bir dil kullanmıştır. Zira artık hareket, rejimin muhalefete nasıl bir karşılık vereceğini anlamıştı.[af] Tuba Yıldız, yüksek lisans tezi “Sünni muhalefet hareketi olarak İhvan-ı Müslimin”, s.117 [/af] Bu sebeple, hareket 70’li ve 80’li yıllardaki anti-Nusayri politikasını değiştirerek daha ılımlı bir dil kullansa da Hama’nın ardından aldığı yara hiçbir zaman kapanmadı. Zira Suriye’de harekete karşı ciddi bir güvensizlik oluşmuştu.

 

Açıkçası Suriye’de İhvan’a karşı olan bu güvensizliği Türkiye’de Hizbullah’a karşı olan güvensizlikle kıyaslamak mümkündür. Türkiye’de domuz bağı gibi uygulamalarla adı anılan Hizbullah gibi Suriye’de de ihvan deyince akla hep Hama ve arkasından hapishanede yaşanan sahipsizlik ve kötü hatıralar geliyor. Elbette Suriye’deki muhalefetin sahadan çekilmesinin tek sebebi bu değildi. Hafız Esed, Hama olaylarının ardından İhvan cemaatine üye olmayı idamla cezalandıran bir kanun değişikliği de yaptı ve bu kanun halen yürürlükte.

 

Hafız Esed’in 2000 yılındaki ölümü muhalif oluşumlara rahatlama umudu vermiştir. Zira yerine Cumhurbaşkanlığına getirilen oğlu Beşşar Esed, batıda eğitim görmüş modern ve özgürlükçü bir görünüm veriyordu. Beşşar Esed dönemi hapishanelerdeki muhaliflerin affedilmesi ve yeni açılımlarla başlamıştı. Suriye’deki çok sayıda siyasetçi ve entelektüel Şam Deklarasyonu’nu yayımlamış rejime bazı reform önerileri sunmuştu. Bu iklim içinde zaten Hama’dan sonra daha ılımlı bir politika izleyen İhvan hareketinin de umutlandığı görülüyor. Cemaatin o dönemki lideri Ali Saadeddin el-Beyanuni, 17 Temmuz 2000 tarihinde el-Cezire’ye verdiği röportajda, “Beşşar Esed, kendisinden önce yaşananlardan sorumlu değildir. Onun sorumluluğu Cumhurbaşkanlığı yeminini ettikten sonra başlar”[af] Hanlie Booysen, “Surviving The Syrian Uprising: The Syrian Muslim Brotherhood”, New Opposition in the Middle East (pp.151-175), Eylül 2018, s156 [/af] demiştir. Şiddet ve bastırılmayla geçen 30 yıllık sürenin ardından İhvanla birlikte Suriye muhalefeti yeni bir açılım bekliyordu ancak muhalefet bu beklentiyle de bir 10 yıl daha geçirdi. Beşşar Esed hiçbir açılım yapmamakla birlikte beklenilen hiçbir reformu da hayata geçirmedi.

Suriye Devrimi ve İhvan

Suriye’de birçok kesim Beşşar Esed’in reform vaatlerinin gerçekleşmesini umutsuzca beklerken 2010 yılının aralık ayında Tunus’ta başlayan Arap Baharı, Suriyelilerin beklentilerine farklı bir boyut kazandırmıştır. Arap Baharı ile başlayan isyan silsilesi 15 Mart 2011’de Suriye’ye ulaştı. İlk protestoların ülkenin güneyindeki Dera’da başlamasının ardından yapılan bütün reform çağrılarına, rejimin yine şiddet ve katliamlarla karşılık vermesi zaten umutsuz olan reform beklentilerini sona erdirmiş “halk reform istiyor” sloganları yerini “halk rejimin yıkılmasını istiyor”

 

İhvan’ın Suriye’deki isyana olan yaklaşımı umut ve şaşkınlık arasında şekillenmiştir. Zira isyan hareketi halk tabanlı olarak beklenmedik bir şekilde kısa sürede Suriye şehirlerinin tamamına yayılmıştır. İhvan hareketi, henüz Tunus’taki isyan sonlanmadan Facebook aracılığıyla açtığı “Suriye devrimi” sayfasıyla Suriye’de rejime karşı hareketlilik çağrıları yapıyordu. 15 Mart 2011’de Suriye devriminin başlamasının ardından bu sayfa Suriye’de yaşananları dünya kamuoyuna taşıma çabalarına girişti.

 

Sayfanın kullandığı dil her ne kadar bütün Suriye’ye hitap etme iddiası taşısa da “İslam fütuhatlarına” ve “Suriye’nin İslami kimliğine” yapılan vurgular, hareketin 70’li yıllardaki diline benziyordu. Zira hareket, sürgünde kaldığı otuz yılda Suriye halkıyla olan bağlantılarını yitirmişti. Devrimin başlangıçta açık olarak İslami bir muhalefet şeklinde değil de rejime karşı duyulan halk öfkesi şeklinde yayılması Cemaatte bir şaşkınlık yaratmıştır. Kısa sürede açılan sayfanın ismi “Beşşar Esed’e karşı Suriye devrimi” şeklinde değiştirildi.[af] عودة إخوان سوريا من بوابة فيسبوك 2011 [/af]

 

Suriye devrimi, Esed rejiminin sert yöntemleri nedeniyle kısa sürede silahlı bir harekete dönüşünce sözün hükmü çok fazla kalmamıştır. Bu kez muhalefet, İhvan üzerinden değil halka silah doğrultmayıp ordudan ayrılan ÖSO subayları üzerinden yürüyordu.

 

İhvan kısa sürede isyanı kendisine mal edemeyeceğini anlamış ve 15 Eylül 2011’de kurulan Suriye Ulusal Meclisi’ne muhalif bir hareket olarak katılmıştı. Ancak devrimin giderek silahlı bir hareket haline dönüşmesi İhvan açısından sahaya giriş imkânı bırakmamıştır. Buna rağmen ilk dönemde kurulan Ahraru’ş Şam ve Nusret Cephesi gibi silahlı muhalif oluşumların kurucularının büyük oranda Hama katliamı sonrası hapishanelere atıldıktan sonra devrimin ardından serbest kalan kişilerden oluşması dikkat çekicidir. Ayrıca, Feylaku’ş Şam gibi başka silahlı gruplar da İhvan’a nispet edilmiştir. Suriye’deki İslamcı muhalefetin kökeninin büyük ölçüde İslami Cephe’ye dayanması sebebiyle devrim sonrasında ortaya çıkan silahlı İslamcı grupların İhvan’a nispet edilmesi doğal bir durum olmakla birlikte süreç içerinde İhvan’ın herhangi bir silahlı grubu sahiplenmemesi örgütün Hama sonrası takındığı ılımlı tavır ile örtüşmektedir. Öyle görülüyor ki Hama sonrası örgüt içinde yaşanan bölünmeler söz konusu grupları doğurmuş ancak bu grupların çoğunun üyeleri hapishanede olmaları sebebiyle devrim sonrası sahne alabilmiştir. Bunun yanında Suriye Ulusal Meclisi’nin de çoğunluğu İhvan hareketine üye olmak suçlamasıyla hapis yatmış kişilerden oluşuyordu. Bunun temel sebebi Esed rejimi döneminde örgütlü tek muhalefetin İhvan hareketi olması ve rejimin bütün muhaliflerine ihvan yaftası yapıştırarak tasfiye etme yoluna gitmesidir. Devrim sonrası kurulan muhalif oluşumlar İhvan hareketiyle bağlantılı olan oluşumlardan çok yerel silahlı komitalar şeklinde ortaya çıkmıştır. Bu da İhvan’ın sahayla çok fazla irtibat kurmasına olanak vermemiştir.

 

Buna rağmen devrimin ilk yıllarında çeşitli platformlarda etkin bir şekilde rol üstlenen İhvan hareketi, Mısır’da Abdulfettah es-Sisi’nin yaptığı darbenin ardından yaşanan gelişmeler ve Esed rejiminin Suriye’de şiddeti daha fazla artırarak krizi uluslararası bir sorun haline getirmesinin ardından etkisini iyice yitirmiştir. 2012-2016 arasındaki dönemde sahadaki silahlı grupların büyük çoğunluğu İslami bir dil kullansa da bu dil, İhvan’ın İslami dilinden çok el-Kaide gibi selefi örgütlerin İslami dilidir. Zira bunun sonucunda da el-Kaide’den doğan ancak çok daha radikal ve terörist bir yapılanma olan DAİŞ terör örgütü sahada ciddi bir ağırlık kazanmıştır. Bunun sebebinin şiddetin yükselmesiyle birlikte insanların savaşı dini duygu ve söylemlerle sürdürmesi olduğunu söylemek mümkündür.

 

Öte yandan İhvan, süreç içerisinde Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu’na (SMDK) dönüşen çatı siyasal muhalefete de eleştirilerini artırmıştır. Bugün İhvan cemaati, SMDK içinde sadece Faruk Tayfur ve Ahmed Seyyid Yusuf tarafından temsil edilmektedir. Cenevre’de süren Anayasa Komitesi’nde ise SMDK üzerinden temsiliyeti vardır. Gelinen aşamada devrimin uzamasıyla birlikte İhvan Cemaati’nin de silahlı olmayan pek çok yapı gibi ağırlıklı olarak insani yardım faaliyetleri üzerinden Suriye ile bağlantı kurduğu söylenebilir. Bununla birlikte yıllardır sürgünde yaşayan cemaat üyeleri bazı araştırma merkezleri ve dernekler üzerinden de faaliyet gösteriyor. Bu da aslında uzak kalınan sahayı anlamlandırma çabası olarak öne çıkıyor.

 

Hiç şüphesiz 70’li yıllar boyunca İhvan üzerinden ifade bulan Suriye’deki azınlık Nusayri-Alevi rejime karşı Sünni çoğunluğun öfkesi katlanarak sürmüştür ancak kendisini ifade edecek başka kanallar da bulmuştur. Bunun yanında Arap Baharı’nın diğer birçok ülkesinde olduğu gibi gerek radikal İslamcı oluşumlar gerekse İslamcı olmamalarına rağmen Esed rejimine karşı İslamcı gruplarla iş birliği yapan seküler gruplar Suriye’de de İhvan’ı geride bırakmışa benziyor. Hiç şüphesiz ideolojik bir hareket olarak İhvan-ı Müslimin hareketinin Suriye’de nasıl bir seyir izleyeceğini görmek için Esed rejiminin yıkılması ya da en azından çok sesliliği kabul ederek muhalefetin politik alanda önünü açması gerekmektedir. Rejimin doğasına baktığımızda ikinci seçeneğin imkansızlığını görebiliriz. Bununla birlikte mevcut aşamada Suriye’de ideolojik hareketlerin barışçıl bir rol oynamasının önünde başka engeller de vardır. Zira Suriye’de hala silah ve şiddet egemen konumdadır. Şiddetin sona ermesi ve politikanın önünün açılması için ancak rejimin yıkılmasıyla mümkün olabilecek silah egemenliğinin sona ermesi gerekmektedir.

 

İhvan hareketi ise burada da bahsettiğimiz gibi sahanın geçirdiği dönüşümlere ayak uyduramamış ve adeta hala Hama öncesindeki Suriye’de kalmıştır. Ancak yalnızca Suriye’de değil Orta Doğu’nun tamamında Arap Baharı öncesi oluşan ancak Arap Baharı ile gün yüzüne çıkma şansı bulan bir toplumsal ve siyasi dönüşüm olduğu açıktır. İhvan hareketinin sadece Suriye’de değil örgütlendiği neredeyse bütün ülkelerde bu toplumsal ve siyasi dönüşümü doğru bir şekilde okuduğuna dair ise ciddi şüpheler bulunmaktadır. Dolayısıyla İhvan hareketinin Suriye’deki geleceğinin ne olacağına dair bir tahminde bulunmanın güç olduğunu söyleyebiliriz.

One Comment

 1. toshiba rac wk0812escwru install

  Oh my goodness! a wonderful article dude. Thanks a lot Even so I am experiencing problem with ur rss . Do not know why Can not join it. Could there be everyone acquiring identical rss issue? Anybody who knows kindly respond. Thnkx

 2. wall ac unit installation

  What are you stating, man? I recognize everyones got their own opinion, but really? Listen, your website is awesome. I like the work you put into it, especially with the vids and the pics. But, come on. Theres gotta be a better way to say this, a way that doesnt make it seem like everybody here is stupid!

 3. gas engineer to fit hob

  After study a number of the content on your own web site now, and i truly much like your means of blogging. I bookmarked it to my bookmark site list and are checking back soon. Pls consider my internet site at the same time and let me know what you consider.

 4. gas safe worcester

  I’ve been exploring for a little for any high-quality articles or weblog posts on this kind of area . Exploring in Yahoo I finally stumbled upon this web site. Reading this information So i’m glad to express that I’ve an incredibly good uncanny feeling I discovered just what I needed. I most no doubt will make sure to don’t forget this website and give it a glance regularly.

 5. 24 hour gas engineer

  I ran into this page mistakenly, surprisingly, this is a great website. The site owner has carried out a superb job of putting it together, the info here is really insightful. You just secured yourself a guarenteed reader.

 6. giusp gas safe

  Someone essentially help to make significantly articles or blog posts I would state. This really is the first time I frequented your site web page and thus much? I surprised with the research you created to create this distinct publish extraordinary. Amazing job!

 7. corgi gas safe engineers

  My spouse and I stumbled over here by a different web address and thought I might check things out. I like what I see so i am just following you. Look forward to checking out your web page again.

 8. emergency heating service near me

  The following time I learn a weblog, I hope that it doesnt disappoint me as much as this one. I imply, I do know it was my option to read, however I really thought youd have one thing attention-grabbing to say. All I hear is a bunch of whining about one thing that you might fix in case you werent too busy in search of attention.

 9. gas registered engineer

  Comfortably, the news post is during truthfulness a hottest on this subject well known subject matter. I agree with ones conclusions and often will desperately look ahead to your updates . Saying thanks a lot will not just be sufficient, for ones wonderful ability in your producing. I will immediately grab ones own feed to stay knowledgeable from any sort of update versions. Fantastic get the done and much success with yourbusiness results!

 10. gas boiler fitters near me

  Undeniably believe that which you stated. Your favorite reason appeared to be on the web the easiest thing to be aware of. I say to you, I certainly get annoyed while people think about worries that they plainly do not know about. You managed to hit the nail upon the top as well as defined out the whole thing without having side effect , people could take a signal. Will probably be back to get more. Thanks

 11. home ac units

  Can I recently say what relief to find somebody who really knows what theyre talking about on the internet. You actually learn how to bring a difficulty to light and make it essential. More people must check this out and can see this side on the story. I cant think youre not more well-liked as you absolutely have the gift.

 12. Programmable thermostat setup

  The when I just read a blog, I hope so it doesnt disappoint me as much as that one. I am talking about, It was my method to read, but I actually thought youd have something fascinating to express. All I hear is often a bunch of whining about something that you could fix in the event you werent too busy looking for attention.

 13. gas cooker engineer near me

  I’m impressed, I must say. Genuinely rarely will i encounter a weblog that’s both educative and entertaining, and let me tell you, you may have hit the nail to the head. Your notion is outstanding; the issue is something that insufficient everyone is speaking intelligently about. My business is happy i always came across this inside my find some thing in regards to this.

 14. gas safe fitters

  Thanks for every other informative site. The place else may just I get that kind of information written in such an ideal means? I have a venture that I’m just now operating on, and I have been on the look out for such information.

 15. gas valve replacment

  I would like to thank you for the efforts you’ve put in writing this web site. I am hoping the same high-grade site post from you in the upcoming also. Actually your creative writing skills has inspired me to get my own blog now. Actually the blogging is spreading its wings quickly. Your write up is a great example of it.

 16. SEER rating for new AC units

  An fascinating discussion is worth comment. I think that it’s best to write more on this topic, it won’t be a taboo topic however usually individuals are not enough to speak on such topics. To the next. Cheers

 17. central air repair near me

  you are definitely a very good webmaster. The web site loading speed is incredible. It seems that you are doing any unique trick. Moreover, The contents are masterwork. you’ve completed a great job on this topic!

 18. heat exchanger replacement

  whoah this weblog is excellent i really like studying your posts. Stay up the good paintings! You understand, lots of people are looking around for this information, you can help them greatly.

 19. commercial hvac

  Many thanks for making the effort to discuss this, I feel strongly about this and like learning a great deal more on this subject. If possible, as you gain expertise, would you mind updating your website with a great deal more info? It’s extremely helpful for me.

 20. choose escape room

  Hey! Do you know if they make any plugins
  to help with SEO? I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not
  seeing very good results. If you know of any please share.
  Kudos! You can read similar article here: Choose escape room

 21. SEER rating for new AC units

  After study a number of the websites on your internet site now, and i genuinely like your way of blogging. I bookmarked it to my bookmark web site list and are checking back soon. Pls have a look at my web page likewise and make me aware if you agree.

 22. cheap gas engineer near me

  After examine a couple of of the weblog posts on your website now, and I actually like your way of blogging. I bookmarked it to my bookmark website list and shall be checking again soon. Pls try my website online as well and let me know what you think.

 23. gas cooker fitters

  Exactly what you’re just saying entirely authentic. Actually , i know in which will have to the same, however , I simply think you put it in a fashion that everybody is able to comprehend. Also i like the images you spend at this point. They can fit consequently perfectly with what you are telling. Instant messaging certainly you may get to many people in what you have need to say.

 24. air conditioner maintenance service

  Does your blog have a contact page? I’m having a tough time locating it but, I’d like to shoot you an email. I’ve got some ideas for your blog you might be interested in hearing. Either way, great website and I look forward to seeing it grow over time.

 25. registered gas engineer near me

  Howdy! This is kind of off topic but I need some advice from an established blog. Is it very difficult to set up your own blog? I’m not very techincal but I can figure things out pretty fast. I’m thinking about setting up my own but I’m not sure where to begin. Do you have any ideas or suggestions? Appreciate it

 26. Quiet air conditioning options

  My neighbor and I have been simply debating this specific topic, he’s usually seeking to prove me incorrect. Your view on that is nice and precisely how I really feel. I simply now mailed him this website to indicate him your personal view. After looking over your website I e book marked and can be coming back to learn your new posts!

 27. gas cooker installation engineer near me

  When I originally commented I clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now whenever a comment is added I recieve four emails using the same comment. Can there be in whatever way you are able to get rid of me from that service? Thanks!

 28. download tiktok video without watermark

  Howdy, I think your web site may be having browser compatibility problems. Whenever I look at your site in Safari, it looks fine however, if opening in I.E., it has some overlapping issues. I simply wanted to provide you with a quick heads up! Besides that, excellent website!

 29. corgi gas boilers

  I discovered your site website on google and check a couple of your early posts. Preserve the really good operate. I merely extra encourage Feed to my MSN News Reader. Looking for forward to reading far more within you later on!…

 30. 24 hour heating and air conditioning repair

  I have been browsing on-line more than three hours these days, yet I by no means found any interesting article like yours. It¡¦s beautiful worth sufficient for me. In my opinion, if all website owners and bloggers made excellent content as you probably did, the net will likely be much more helpful than ever before.

 31. air quality testing near me

  Thanks for sharing excellent informations. Your web-site is very cool. I’m impressed by the details that you have on this web site. It reveals how nicely you perceive this subject. Bookmarked this web page, will come back for extra articles. You, my pal, ROCK! I found simply the information I already searched all over the place and simply couldn’t come across. What a perfect web-site.

 32. ac emergency repair

  Spot i’ll carry on with this write-up, I really believe this amazing site needs additional consideration. I’ll more likely be again to read additional, many thanks for that information.

 33. commercial hvac

  Hiya, I am really glad I’ve found this information. Today bloggers publish just about gossip and internet stuff and this is really irritating. A good web site with exciting content, that is what I need. Thanks for making this website, and I will be visiting again. Do you do newsletters? I Can’t find it.

 34. gas engineer warwick

  I actually appreciated studying your website, I discovered it in Yahoo. I recently came acrossa reallyinteresting pdf finder type website, its a pdf lookup engine and I think it is actually incredibly interesting for individuals who like reading through pdfs

 35. home ac repair

  There are some fascinating closing dates on this article but I don’t know if I see all of them middle to heart. There’s some validity however I’ll take maintain opinion until I look into it further. Good article , thanks and we want extra! Added to FeedBurner as effectively

 36. Lacy

  I have been surfing on-line more than three hours today, yet I never discovered any interesting article like yours. It’s lovely value sufficient for me. Personally, if all web owners and bloggers made just right content material as you probably did, the web will be a lot more helpful than ever before!

 37. Professional AC installation

  Your talent is really appreciated!! Thank you. You saved me a lot of frustration. I switched from Joomla to Drupal to the WordPress platform and Ive fully embraced WordPress. Its so much easier and easier to tweak. Anyway, thanks again. Awesome domain!

 38. ac service

  Yes, I was totally in tune with that. So was my Dad. He said he definitely intends to check it out soon. We will return before you can say anything.

 39. Air conditioning system design

  I would like to consider the ability of thanking you for that professional guidance I have often enjoyed checking out your site. I’m looking forward to the particular commencement of my college research and the entire prep would never have been complete without dropping by your site. If I may be of any assistance to others, I’d personally be glad to help as a result of what I have gained from here.

 40. heating and cooling services

  Another thing I have really noticed is the fact that for many people, bad credit is the consequence of circumstances beyond their control. By way of example they may happen to be saddled having an illness so they really have large bills for collections. It might be due to a job loss or the inability to do the job. Sometimes divorce process can truly send the budget in an opposite direction. Thank you for sharing your thinking on this blog.

 41. Energy-efficient AC systems

  I ran across your site last week and started to follow your posts consistently. I haven’t commented on any kind of blog site just yet but I was considering to start soon. It’s truly exciting to actually contribute to an article even if it’s only a blog. I really don’t know exactly what to write other than I really loved reading through a couple of of your articles. Great articles for sure. I will keep visiting your blog regularly. I learned a lot from you. Thanks!

 42. heating and air conditioning repair

  An interesting discussion might be priced at comment. I do think that you simply write read more about this topic, it will not certainly be a taboo subject but typically persons are insufficient to dicuss on such topics. To another. Cheers

 43. tubidy mp3 juice

  You’ve made some decent points there. I looked on the net for additional information about the issue and found most individuals will go along with your views on this site.

 44. ductwork cleaning

  There are a few interesting points in time in this posting but I do not determine if I see these people center to heart. There may be some validity but Let me take hold opinion until I take a look at it further. Very good write-up , thanks and we want much more! Included in FeedBurner likewise

 45. ac vent cleaning

  I have realized some considerations through your blog post. One other stuff I would like to talk about is that there are numerous games on the market designed specifically for toddler age young children. They include pattern acknowledgement, colors, dogs, and styles. These generally focus on familiarization instead of memorization. This keeps little ones occupied without having a sensation like they are studying. Thanks

 46. ac compressor repair

  Good day! This is kind of off topic but I need some advice from an established blog. Is it tough to set up your own blog? I’m not very techincal but I can figure things out pretty quick. I’m thinking about creating my own but I’m not sure where to begin. Do you have any ideas or suggestions? Cheers

 47. hvac

  All the IRS will not pay for attraction on almost any too much overtax monthly payments, to make sure you are really bringing them from the shorts simply by definitely not croping and editing the tax burden monthly payments.

 48. Air conditioning financing options

  Can I just say what a aid to find somebody who truly is aware of what theyre speaking about on the internet. You positively know methods to carry a problem to gentle and make it important. Extra people must read this and understand this facet of the story. I cant believe youre not more fashionable because you undoubtedly have the gift.

 49. ac repair

  Magnificent beat ! I would like to apprentice while you amend your site, how can i subscribe for a blog site? The account aided me a applicable deal. I had been a little bit acquainted of this your broadcast provided bright clear concept.

 50. heating and cooling companies

  I’ve observed that in the world these days, video games are definitely the latest rage with kids of all ages. There are times when it may be extremely hard to drag your kids away from the video games. If you want the best of both worlds, there are lots of educational gaming activities for kids. Great post.

 51. ac repair

  Nice post. I find out some thing tougher on various blogs everyday. Most commonly it is stimulating to learn to read content from other writers and exercise a specific thing at their store. I’d would prefer to apply certain while using the content on my own blog whether or not you don’t mind. Natually I’ll supply you with a link on your own internet blog. Thank you for sharing.

 52. after hours ac repair

  I just couldn’t get away from your web site before suggesting that I truly appreciated the typical information an individual give on your guests? Is likely to be yet again routinely to examine fresh articles

 53. air conditioner maintenance services

  Thanks for your whole work on this website. My mom take interest in doing research and it’s really easy to understand why. Most of us know all about the lively form you deliver rewarding strategies on your website and even improve response from other people about this point then our own simple princess is actually learning a great deal. Take pleasure in the remaining portion of the year. Your carrying out a really great job.

 54. ac vent cleaning

  hello!,I really like your writing very a lot! percentage we keep up a correspondence extra about your article on AOL? I need an expert on this area to unravel my problem. May be that is you! Taking a look forward to peer you.

 55. ac tune up

  Nice post. I discover something tougher on various blogs everyday. Most commonly it is stimulating to see content off their writers and practice a little there. I’d would prefer to use some using the content on my own weblog whether you do not mind. Natually I’ll supply you with a link with your web blog. Thanks for sharing.

 56. air duct cleaning services

  This may be the appropriate blog for everyone who is would like to find out about this topic. You realize a whole lot its virtually tricky to argue on hand (not that I personally would want…HaHa). You definitely put a fresh spin on the topic thats been revealed for a long time. Wonderful stuff, just great!

 57. 24 hour heating and air conditioning repair

  I loved as much as you’ll receive carried out right here. The sketch is tasteful, your authored subject matter stylish. nonetheless, you command get bought an shakiness over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come more formerly again since exactly the same nearly very often inside case you shield this increase.

 58. y2mate

  You have made some decent points there. I looked on the internet for additional information about the issue and found most individuals will go along with your views on this website.

 59. tubidy mp3

  Spot on with this write-up, I truly think this site needs a great deal more attention. I’ll probably be back again to read through more, thanks for the advice.

 60. emergency air conditioner repair

  Aw, this is an extremely good post. In thought I would like to put in place writing in this way moreover – spending time and actual effort to generate a top notch article… but exactly what can I say… I procrastinate alot and by no indicates often go completed.

 61. seo

  Hey! Do you know if they make any plugins to assist with Search Engine Optimization? I’m trying to get
  my website to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good gains.
  If you know of any please share. Cheers! I saw similar article here

 62. ccs scaffolding

  Outstanding article and that i favor your attitude towards improving standards. Thanks for putting this material up. This really is Specifically what I have been seeking. Maintain blogging. Finding excited about reading your up coming post.

 63. rent scaffolding near me

  It is a remarkably amazing powerful resource that you’re offering and you simply provide it away cost-free!! I that can compare with discovering websites of which comprehend the particular worth of giving you a wonderful learning resource for zero cost. We truly dearly loved examining this site. Regards!

 64. moving scaffolding

  I think other website proprietors should take this site as an model, very clean and excellent user friendly style and design. As well as the content. You are an expert in this topic!

 65. putlog

  I have enjoyed perusing your website and going through various articles. – Gulvafslibning | Kurt Gulvmand is a well written article about a very captivating subject. I cannot wait for your planned updates.

 66. universal jack scaffolding

  I enjoy you because of all of the effort on this web page. My daughter loves carrying out research and it’s really easy to see why. Almost all know all regarding the dynamic means you convey both interesting and useful steps through your web site and as well as invigorate participation from other individuals on this area of interest so our favorite girl has been being taught so much. Have fun with the remaining portion of the year. You are always doing a superb job.

 67. gi scaffolding

  Do you have a spam problem on this website; I also am a blogger, and I was wanting to know your situation; we have developed some nice practices and we are looking to exchange strategies with others, why not shoot me an email if interested.

 68. mobile scaffold for sale

  My brother recommended I may like this website. He used to be totally right. This submit actually made my day. You cann’t imagine just how so much time I had spent for this information! Thank you!

 69. north star scaffold

  Thanks, I just found your blog and wanted to say that I’ve truly enjoyed browsing your blog posts. After all I’ll be subscribing to your feed and I hope you write again very soon!

 70. yt downloader

  This is the right web site for anybody who really wants to find out about this topic. You understand a whole lot its almost hard to argue with you (not that I actually will need to…HaHa). You certainly put a fresh spin on a subject that’s been written about for years. Excellent stuff, just excellent.

 71. micon scaffolding

  Undeniably believe that which you said. Your favorite reason appeared to be on the internet the easiest thing to be aware of. I say to you, I certainly get irked while people think about worries that they plainly do not know about. You managed to hit the nail upon the top as well as defined out the whole thing without having side-effects , people could take a signal. Will likely be back to get more. Thanks

 72. hanging scaffold platform

  When I originally commented I clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and today every time a comment is added I recieve four emails concentrating on the same comment. Perhaps there is in whatever way you may eliminate me from that service? Thanks!

 73. archis scaffolding

  Very good website you have here but I was curious about if you knew of any user discussion forums that cover the same topics discussed in this article? I’d really love to be a part of online community where I can get responses from other knowledgeable people that share the same interest. If you have any suggestions, please let me know. Thanks!

 74. kwikstage scaffold for sale

  Mention the year together with your key words as on-line end users are ecstatic to have most recent info. This is a great way of finding blog page commenting. Your blog or weblogs will need to appearance appealing, eye-catching plus the title have to be unique to ensure viewers cannot resist looking through it.

 75. portable scaffolding

  Thoughts talk within just around the web control console video clip games have stimulated pretty professional to own on microphone as well as , resemble the perfect “tough guy” to positively the mediocre ones. Basically fundamental problems in picture gaming titles. Drug Recovery

 76. double coupler scaffolding

  Hello there! I could have sworn I’ve been to this website before but after browsing through some of the post I realized it’s new to me. Anyhow, I’m definitely happy I found it and I’ll be book-marking and checking back often!

 77. construction scaffolding

  Hi there, just became alert to your blog through Google, and found that it is truly informative. I am gonna watch out for brussels. I will be grateful if you continue this in future. Many people will be benefited from your writing. Cheers!

 78. pro scaffolding

  Thank you, I’ve just been searching for information about this topic for a while and yours is the greatest I’ve discovered till now. But, what in regards to the conclusion? Are you sure concerning the supply?

 79. scaffolding equipment for sale

  Oh my goodness! an incredible article dude. Thank you Nevertheless I am experiencing difficulty with ur rss . Don’t know why Unable to subscribe to it. Is there anyone getting equivalent rss drawback? Anybody who knows kindly respond. Thnkx

 80. hanging scaffold platform

  Wow! This can be one particular of the most helpful blogs We’ve ever arrive across on this subject. Actually Excellent. I’m also a specialist in this topic therefore I can understand your effort.

 81. big ben scaffolding

  A formidable share, I just given this onto a colleague who was doing a bit of analysis on this. And he the truth is bought me breakfast because I discovered it for him.. smile. So let me reword that: Thnx for the treat! But yeah Thnkx for spending the time to debate this, I feel strongly about it and love reading more on this topic. If doable, as you turn into expertise, would you thoughts updating your weblog with more details? It’s extremely helpful for me. Massive thumb up for this weblog submit!

 82. kwikstage

  The the next occasion Someone said a blog, Hopefully it doesnt disappoint me just as much as brussels. I mean, Yes, it was my method to read, but When i thought youd have some thing fascinating to convey. All I hear is really a handful of whining about something you could fix when you werent too busy trying to find attention.

 83. 6m scaffold tower for sale

  You really allow it to be show up really easy along with your display however i find this matter to become actually something which In my opinion I might never realize. It seems like as well complicated and extremely huge for me. I’m looking in advance in your subsequent submit, I?|lmost all attempt to get the stick than it!

 84. industrial scaffolding

  Somebody essentially lend a hand to make severely posts I might state. That is the first time I frequented your website page and up to now? I amazed with the research you made to make this actual publish amazing. Wonderful activity!

 85. ringlock scaffolding

  Good – I should certainly say I’m impressed with your site. I had no trouble navigating through all the tabs as well as related information. It ended up being truly simple to access. Good job..

 86. metal scaffolding

  Hi I am so delighted I found your blog page, I really found you by accident, while I was browsing on Yahoo for something else, Anyways I am here now and would just like to say cheers for a incredible post and a all round interesting blog (I also love the theme/design), I don’t have time to look over it all at the minute but I have saved it and also added in your RSS feeds, so when I have time I will be back to read more, Please do keep up the excellent job.

 87. peri scaffold

  Hey! I simply would like to give an enormous thumbs up for the great info you could have right here on this post. I will likely be coming again to your blog for extra soon.

 88. tubidy mp3 download songs 2024

  Having read this I thought it was extremely enlightening. I appreciate you spending some time and effort to put this information together. I once again find myself personally spending a significant amount of time both reading and leaving comments. But so what, it was still worthwhile!

 89. generation scaffolding

  You really make it seem so easy with your presentation but I find this matter to be actually something that I think I would never understand. It seems too complex and extremely broad for me. I am looking forward for your next post, I will try to get the hang of it!

 90. trojan scaffolding

  I discovered your website internet site online and check a couple of your early posts. Always keep inside the excellent operate. I just additional your Rss to my MSN News Reader. Seeking forward to reading far more from you finding out down the road!…

 91. emergency heating engineer

  Hmm that was weird, my comment got eaten. Anyway I wished to say that it is really nice to know that another person else also described this as I had problems acquiring the similar data elsewhere. This was the first location that advised me the remedy. Many thanks.

 92. lpg gas boiler service

  Are you psychic? You have to be as your writing so perfectly fits the questions I possess in mind on this topic. I only entered a few terms in the search results and I’m very thankful that your article jumped up.

 93. british gas engineer near me

  *I discovered your blog site on google and check a few of your early posts. Continue to keep up the very good operate. I just additional up your RSS feed to my MSN News Reader. Seeking forward to reading more from you later on!…

 94. checkatrade gas safe

  I would like to thnkx for the efforts you have put in writing this blog. I’m hoping the same high-grade web site post from you in the upcoming as well. In fact your creative writing abilities has encouraged me to get my own website now. Really the blogging is spreading its wings fast. Your write up is a great example of it.

 95. plumbing and heating engineer near me

  Hello I will be thus excited I discovered the webpage, I seriously found you unintentionally, while I had been exploring upon Google regarding another thing, Anyhow I will be here today and would likely want to point out cheers to get a amazing post plus a all-round thrilling weblog (I additionally really like the actual theme/design), I don’t have enough time in order to browse all of it in the second but I possess saved that and also added your own Bottles, when I have time I am returning to examine far more, Please do maintain the truly amazing job.

 96. corgi registered boiler installation

  Hi there this is kinda of off topic but I was wondering if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML. I’m starting a blog soon but have no coding know-how so I wanted to get guidance from someone with experience. Any help would be greatly appreciated!

 97. able group gas engineers

  This is the appropriate weblog for anybody who wants to discover this topic. You understand a great deal its nearly tough to argue with you (not too I actually would want…HaHa). You certainly put the latest spin using a topic thats been discussing for several years. Great stuff, just wonderful!

 98. gas safe engineer cost

  There are a couple of intriguing points at some point on this page but I do not determine if they all center to heart. There’s some validity but I will take hold opinion until I check into it further. Great post , thanks and then we want a lot more! Added onto FeedBurner too

 99. gas safe engineer cost

  I¡¦ve been exploring for a little for any high quality articles or blog posts on this kind of space . Exploring in Yahoo I ultimately stumbled upon this website. Reading this information So i am happy to express that I have a very just right uncanny feeling I found out just what I needed. I so much for sure will make sure to do not overlook this web site and give it a glance a relentless basis.

 100. gas certified engineers near me

  Aw, this was quite a good post. In idea I must set up writing in this way additionally – taking time and actual effort to make a good article… but exactly what can I say… I procrastinate alot and also by no means manage to go carried out.

 101. safe gas near me

  I discovered your site web site on google and appearance a couple of your early posts. Continue to keep in the very good operate. I just now extra encourage Feed to my MSN News Reader. Looking for forward to reading a lot more from you finding out at a later time!…

 102. corgi registered boilers

  I’m impressed, I have to admit. Truly rarely will i encounter a weblog that’s both educative and entertaining, and let me tell you, you may have hit the nail on the head. Your notion is outstanding; the catch is something that too little persons are speaking intelligently about. I’m happy we found this within my seek out some thing in regards to this.

 103. gas hob safety

  Hello my friend! I want to say that this article is amazing, great written and include approximately all vital infos. I¡¦d like to see extra posts like this .

 104. british gas safety check

  Thanks for some other informative website. The place else could I get that kind of info written in such an ideal way? I have a challenge that I’m simply now operating on, and I’ve been on the glance out for such information.

 105. gas engineer british gas

  Hello! I know this is kinda off topic but I was wondering if you knew where I could locate a captcha plugin for my comment form? I’m using the same blog platform as yours and I’m having problems finding one? Thanks a lot!

 106. emergency gas engineer

  I’d ought to seek advice from you here. Which isn’t some thing It’s my job to do! I spend time reading a post that could make people believe. Also, thanks for allowing me to comment!

 107. checkatrade gas engineer

  Frigid have found your website this morning and that i are commonly browsing which it occasionally. An individual has a a lot of tips suitable here and i also love your thing inside the online store overly. Sustain the positive get the job done!

 108. trusted trader gas engineer

  Have you ever considered writing an ebook or guest authoring on other blogs? I have a blog centered on the same ideas you discuss and would love to have you share some stories/information. I know my audience would appreciate your work. If you are even remotely interested, feel free to send me an e-mail.

 109. local gas boiler service engineers

  When I originally commented I clicked the -Notify me when new surveys are added- checkbox and now each time a comment is added I recieve four emails with the same comment. Can there be that is you’ll be able to eliminate me from that service? Thanks!

 110. gas safe regulator

  Hello! I’ve been reading your web site for some time now and finally got the bravery to go ahead and give you a shout out from Humble Tx! Just wanted to say keep up the good job!

 111. lpg fitters near me

  Oh my goodness! an incredible article dude. Thanks Nonetheless I am experiencing problem with ur rss . Don’t know why Unable to subscribe to it. Is there anyone getting equivalent rss drawback? Anyone who is aware of kindly respond. Thnkx

 112. corgi registered gas fire fitters

  After study a handful of the blog posts in your site now, we truly appreciate your method of blogging. I bookmarked it to my bookmark website list and will also be checking back soon. Pls take a look at my site also and tell me how you feel.

 113. gas registered

  Hello, i think that i saw you visited my site so i came to “return the favor”.I am attempting to find things to enhance my web site!I suppose its ok to use a few of your ideas!!

 114. gas registered engineer

  I’ve been exploring for a bit for any high quality articles or blog posts on this kind of area . Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this web site. Reading this information So i’m happy to convey that I have a very good uncanny feeling I discovered exactly what I needed. I most certainly will make sure to don’t forget this website and give it a glance on a constant basis.

 115. gas registered boiler engineer

  Thank you for another informative web site. The place else may just I get that type of info written in such a perfect manner? I have a challenge that I am just now operating on, and I have been on the look out for such information.

 116. gas safe cost

  Hello! I wish to provide a large thumbs up for the fantastic info you have here within this post. I will be coming back to your site for additional soon.

 117. gas safe cpa1

  I will right away grasp your rss as I can not in finding your e-mail subscription hyperlink or e-newsletter service. Do you’ve any? Kindly permit me realize so that I could subscribe. Thanks.

 118. gas safe regulator

  Read carefully the complete short article. There is certainly some definitely insightful data here. thanks. “The soul is the captain and ruler of the life of morals.” by Sallust..

 119. gas hob engineer near me

  After study several of the blog articles on your own internet site now, we truly such as your method of blogging. I bookmarked it to my bookmark web site list and will also be checking back soon. Pls look at my web site likewise and told me how you feel.

 120. domestic gas safety

  Hey, very interesting posting. My aunt and I have recently been searching for thorough information on this subject sort of stuff for quite a while, but we couldn’t until now. Do you consider you can make several youtube videos about this, I think your web blog would be more good if you ever did. If not, oh well. I will be viewing on this web-site in the not to distant future. E-mail me and keep me updated. granite countertops cleveland

 121. gas safe boiler engineer

  Congratulations on having Hands down the most sophisticated blogs Ive come throughout in most time! Its just incredible how much you can eliminate from a thing as a result of how visually beautiful it’s. Youve put collectively an amazing blog space -great graphics, videos, layout. This can be undoubtedly a must-see weblog!

 122. gas safety company

  After study many of the blogs on the internet site now, i really appreciate your means of blogging. I bookmarked it to my bookmark internet site list and will be checking back soon. Pls look at my internet site also and make me aware what you think.

 123. gas fire fitters

  Spot i’ll carry on with this write-up, I must say i think this excellent website needs far more consideration. I’ll apt to be once again to see far more, thank you for that information.

 124. need a gas engineer

  Youre so cool! I dont suppose Ive learn anything like this before. So nice to find any person with some unique thoughts on this subject. realy thank you for starting this up. this web site is one thing that is wanted on the net, somebody with a little bit originality. helpful job for bringing one thing new to the web!

 125. boiler breakdown engineer

  I adore your website.. excellent colours & theme. Did an individual design this site oneself or maybe have you actually rely on someone else to do it for you personally? Plz answer while I!|m planning to design and style my very own blog site as well as want to learn where by u became this specific through. thanks

 126. derby gas engineers

  Heya i am for the primary time here. I found this board and I find It truly useful & it helped me out a lot. I’m hoping to give one thing back and aid others such as you helped me.

 127. gas boiler fitters near me

  Have you ever considered about contributing on additional web-sites? may well some great content right here and I’m positive you could share a fantastic deal more if you wrote some content throughout other web sites. You’ll discover a great deal of associated web sites to check out. Only one thing to think about. I’m glad I know about it at least.

 128. local gas boiler installers

  This is the correct weblog for anyone who hopes to be made aware of this topic. You know so much its nearly tough to argue on hand (not that I really would want…HaHa). You definitely put a fresh spin using a topic thats been revealed for many years. Wonderful stuff, just excellent!

 129. gas safe near me

  Aw, this was an exceptionally good post. In thought I would like to put in writing like that additionally – taking time and actual effort to produce a very good article… but exactly what do I say… I procrastinate alot and also no indicates find a way to go done.

 130. tubidy

  Nice post. I learn something totally new and challenging on sites I stumbleupon on a daily basis. It will always be helpful to read through articles from other authors and use something from their sites.

 131. tubidy music

  Having read this I thought it was very informative. I appreciate you finding the time and energy to put this article together. I once again find myself spending way too much time both reading and leaving comments. But so what, it was still worthwhile!

 132. tubidy mp3 download

  You’re so interesting! I don’t think I have read something like that before. So good to find another person with some original thoughts on this issue. Seriously.. thank you for starting this up. This site is something that’s needed on the web, someone with a bit of originality.

 133. tubidy

  I absolutely love your site.. Pleasant colors & theme. Did you develop this web site yourself? Please reply back as I’m attempting to create my own site and would love to learn where you got this from or exactly what the theme is named. Cheers!

 134. tubidy mp3

  Excellent blog you have here.. It’s hard to find excellent writing like yours nowadays. I honestly appreciate individuals like you! Take care!!

 135. porn

  You should be a part of a contest for one of the highest quality sites on the internet. I most certainly will recommend this website!

 136. jambiprov.go.id

  Can I simply just say what a comfort to find someone who actually knows what they’re talking about online. You actually realize how to bring an issue to light and make it important. More people ought to check this out and understand this side of your story. I was surprised you aren’t more popular because you definitely have the gift.

 137. terminix commercial

  you’re in point of fact a good webmaster. The website loading velocity is amazing. It seems that you’re doing any distinctive trick. In addition, The contents are masterpiece. you’ve done a great activity on this subject!

 138. natural pest control

  I think this is one of the most important information for me. And i’m glad reading your article. But want to remark on some general things, The website style is wonderful, the articles is really great : D. Good job, cheers

 139. bed bug pest control

  One other important aspect is that if you are an elderly person, travel insurance regarding pensioners is something you ought to really take into consideration. The old you are, greater at risk you are for making something terrible happen to you while overseas. If you are not covered by quite a few comprehensive insurance coverage, you could have some serious problems. Thanks for sharing your guidelines on this blog site.

 140. goforth pest control

  Thanks a lot for sharing this with all of us you really realize what you are talking about! Bookmarked. Kindly additionally seek advice from my site =). We will have a link alternate arrangement between us!

 141. yellow jacket wasp

  Nice post. I learn something more challenging on different blogs everyday. It can always be stimulating to read content from different writers and practice a bit of something from their store. I favor to use some with the content material on my blog whether you don’t mind. Natually I give you a link in your net blog. Thanks for sharing.

 142. stink bugs

  Hello! I just now would wish to offer a enormous thumbs up for the excellent info you’ve got here with this post. I will be coming back to your website to get more soon.

 143. porn

  I blog often and I genuinely thank you for your content. Your article has really peaked my interest. I’m going to book mark your blog and keep checking for new information about once a week. I opted in for your Feed too.

 144. wasp hornet

  Attractive section of content. I just stumbled upon your web site and in accession capital to assert that I acquire in fact enjoyed account your blog posts. Anyway I’ll be subscribing to your augment and even I achievement you access consistently rapidly.

 145. mosquito spraying

  I am glad for commenting to make you be aware of of the remarkable experience my cousin’s princess developed reading the blog. She realized a wide variety of details, including what it is like to possess a very effective teaching nature to make other individuals completely fully understand certain grueling topics. You truly surpassed our expected results. Many thanks for supplying the insightful, safe, edifying and as well as easy thoughts on that topic to Lizeth.

 146. tubidy mp3 download

  After I originally commented I seem to have clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and from now on whenever a comment is added I get 4 emails with the same comment. Is there a way you can remove me from that service? Cheers.

 147. mp3juices

  After I originally left a comment I appear to have clicked on the -Notify me when new comments are added- checkbox and from now on every time a comment is added I get 4 emails with the exact same comment. Is there an easy method you are able to remove me from that service? Appreciate it.

 148. dagathomonetcom

  I’d like to thank you for the efforts you have put in penning this blog. I really hope to check out the same high-grade content from you later on as well. In truth, your creative writing abilities has inspired me to get my very own blog now 😉

 149. ngentot pepek

  I blog quite often and I seriously thank you for your information. This great article has really peaked my interest. I am going to bookmark your site and keep checking for new information about once per week. I subscribed to your RSS feed as well.

 150. situs porno

  After going over a few of the blog articles on your website, I truly like your technique of writing a blog. I saved as a favorite it to my bookmark webpage list and will be checking back in the near future. Please check out my website too and let me know how you feel.

 151. kontol

  Greetings, I do believe your site might be having internet browser compatibility issues. When I take a look at your blog in Safari, it looks fine however, when opening in Internet Explorer, it’s got some overlapping issues. I merely wanted to give you a quick heads up! Besides that, great website.

 152. oranum reviews

  After looking over a few of the articles on your site, I honestly appreciate your technique of blogging. I saved as a favorite it to my bookmark webpage list and will be checking back soon. Take a look at my web site too and let me know your opinion.

 153. retour affectif sérieux

  An impressive share! I have just forwarded this onto a co-worker who was conducting a little homework on this. And he actually bought me lunch because I discovered it for him… lol. So allow me to reword this…. Thank YOU for the meal!! But yeah, thanks for spending the time to talk about this issue here on your internet site.

 154. bestiptv1

  Hi, I do believe this is a great site. I stumbledupon it 😉 I’m going to revisit once again since I saved as a favorite it. Money and freedom is the greatest way to change, may you be rich and continue to guide others.

 155. Funky republic vape

  Aw, this was an exceptionally nice post. Finding the time and actual effort to make a really good article… but what can I say… I put things off a whole lot and never manage to get anything done.

 156. tubidy

  It’s hard to come by knowledgeable people for this subject, however, you seem like you know what you’re talking about! Thanks

 157. psychic advisors

  Hi, I do believe this is an excellent blog. I stumbledupon it 😉 I may come back yet again since i have bookmarked it. Money and freedom is the greatest way to change, may you be rich and continue to guide other people.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *